Existeixen marcades diferències geogràfiques i entre sexes en la incidència, mortalitat i letalitat de l’infart agut de miocardi (IAM) en sis regions d’Europa (nota ESC)

You are here:
Go to Top