El document Registre Gironí del Cor: L’estudi Regicor a les comarques de Girona 1978-2008, es va presentar amb motiu de la celebració del 30è aniversari de l’estudi Regicor.

L’ingent volum de publicacions que han sorgit del Regicor és conegut per totes les persones que s’interessen per les malalties de l’aparell cardiovascular, però el Regicor no solament ha fet contribucions importants en l’àmbit epidemiològic, sinó que ha fet aportacions molt significatives en la planificació i la reordenació dels serveis sanitaris. Dins de les tasques habituals de l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta, els membres de Regicor han sabut trobar la manera per compaginar la bona pràctica clínica amb la recerca epidemiològica i, alhora, fer de catalitzador de les moltes persones que han posat el seu esforç i les seves capacitats al servei del projecte.

D’altra banda destacar la importància que el Regicor ha tingut des del primer moment en el desenvolupament del Pla Director de Malalties de l’Aparell Circulatori del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, tant pel que fa a la informació epidemiològica com a l’esforç i el compromís personals, sobretot palesos en les figures del president del Consell Assessor i el director del Pla.

PDF (3.12M)