Què és REGICOR2000-AIR?

REGICOR és un ampli estudi que s'està duent a terme per determinar el pes de les cardiopaties coronàries i la prevalença dels factors de riscos cardiovasculars a Girona. L'any 2000, aproximadament 3000 adults triats a l'atzar van participar en aquest estudi transversal que inclou, entre uns altres, una entrevista detallada sobre el seu estat de salut, un ECG (electrocardiograma), preses de pressió arterial i una mostra de sang. Cinc anys més tard, es van posar en contacte telefònic amb les mateixes persones per tornar a avaluar la seva salut cardiovascular. Entre els anys 2007 i 2008, tots els participants anteriors visitaran de nou el seu centre de salut per realitzar-los una completa avaluació. Una de les principals hipòtesis del seguiment és que l'exposició a la contaminació atmosfèrica, en particular la deguda al tràfic rodat, contribueix a la aterosclerosis. D'aquí, el nom d'aquest estudi: REGICOR2000-AIR.

Per què REGICOR2000-AIR?

Molts estudis han mostrat que un major nombre de persones sofreixen d'atac al cor durant els dies d'alta contaminació atmosfèrica [1]. Aquests atacs són probablement desencadenats per agents contaminants tals com a petites partícules que interfereixen en el sistema respiratori, la funció autònoma del cor i la coagulació de la sang. No obstant això, la majoria de les persones que pateixen d'un infart o de vessis cerebrals sofreixen de danys preexistents en les parets de les artèries, concretament aterosclerosis. Fumar o consumir una dieta rica en greix són les majors causes de la aterosclerosis. Recents estudis realitzats en animals han mostrat que la seva exposició a la contaminació atmosfèrica durant un llarg període pot també causar el desenvolupament de la aterosclerosis. Es desconeix si la contaminació atmosfèrica pot causar tals danys en les parets de les artèries humanes. Únicament un estudi pilot suggereix tal associació [2]. Per investigar aquesta qüestió no resolta, s'ha iniciat l'estudi de REGICOR2000-AIR. Atès que tots els subjectes van experimentar la contaminació atmosfèrica de manera regular, i que la aterosclerosis és un de les causes més importants de mort i malalties, és d'interès mundial investigar aquesta hipòtesi amb més detall.

[1] L'estudi més recent i fins ara més ampli ha estat publicat l'1 de febrer de 2007 en New England Journal of Medicine (Miller et al.)

[2] L'estudi de la Universitat de Califòrnia del Sud, a Los Angeles, va utilitzar dades de dos assajos clínics i està publicat en Environmental Health Perspectives al febrer de 2005 (113; 2) (Künzli et al.)

On es fa REGICOR2000-AIR?

Aquest estudi és la continuació de REGICOR dut a terme en 14 localitats diferents de la província de Girona, amb 250 participants en cada localitat. Algunes són allunyades poblacions rurals. Girona i els seus voltants estan més densament poblats i amb un volum considerable de tràfic rodat en algunes zones. Per tant, s'espera que el nivell d'exposició a la contaminació atmosfèrica a causa del tràfic variï molt entre els subjectes.

Quines són les mesures que es prendran al REGICOR2000-AIR?

Tots els controls sanitaris duts a terme l'any 2000 es repetiran, incloent el ECG; el mesurament del pes, l'altura i la pressió arterial; extraccions de sang i administració d'un qüestionari. A més, es mesurarà el grossor de la paret de l'artèria carótida. L'espessor de la paret arterial és un control del grau de aterosclerosis. Els canvis en les parets arterials es poden veure amb aquest mètode no invasiu molt abans que es consideri «aterosclerosis» o abans que aquesta tingui rellevància en la salut dels pacients. Els estudis han mostrat que quant més gruixudes siguin les parets de les artèries, més alt és el risc de sofrir una malaltia cardiovascular temps després.

Qui dirigeix i qui crea REGICOR2000-AIR?

Aquest projecte és una col·laboració de l'equip d'investigació REGICOR, liderat pel Dr. Jaume Marrugat, director de la URLEC (Unitat de Recerca en Lípids i Epidemiologia Cardiovascular; Unitat d'Investigació en Lípids i Epidemiologia Vascular) en l'IMIM (Institut Hospital del Mar d´Investigacions Mèdiques); Nino Kuenzli, investigador sobre la contaminació atmosfèrica i professor del ICREA (Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats ) en el centre d'investigació ambiental epidemiològica (CREAL [Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental] en l'IMIM); el Dr. Eric de Groot, responsable dels controls sonográficos de la paret de l'artèria cariótida, en el Centre Mèdic d'Amsterdam, Països Baixos. L'equip d'avaluació sanitària (Martina Sidera, Núria Pagés, Nereia Junca) a Girona està supervisat pels doctors Pascual Solanes i Rafel Ramos.

El Dr. Kuenzli, investigador principal d'aquest estudi sobre contaminació mediambiental, va rebre fons per a aquest projecte del Ministeri de Sanitat i Consum d'Espanya (Subvenció FIS [Fons d'Investigació Sanitària] PI060258). Una altra ajuda prové del IMIM, en particular de la URLEC, el CREAL i de la Xarxa espanyola d'excel·lència CIBER. També recolzen aquest estudi la Xarxa espanyola d'investigació HÈRACLES, el Department de Salut de la Generalitat de Catalunya, l’Àmbit d’Atenció Primària de l’Institut Català de la Salut, la Universitat de Girona i l'Hospital Josep Trueta. A més, l'estudi podria formar part de futurs projectes col·laboratius programats a Europa.

Com es calificarà l'exposició a la contaminació atmosfèrica en l'estudi REGICOR2000-AIR?

L'estudi avaluarà l'exposició a llarg termini, en cada subjecte, a agents contaminants en el transit rodat.

El diòxid de nitrogen (NO2) serà el principal marcador de la contaminació relacionada amb el transit rodat. En moltes de les localitats seleccionades a Girona, el NO2 es mesurarà aproximadament entre tres i quatre vegades, durant les quatre setmanes escollides en diferents temporades entre 2007 i 2008. Aquests controls i dades de fonts contaminants, que inclouen dades de transit rodat, s'usaran per modelar les concentracions de NO2 per tota la zona de Girona. Aquesta informació es relacionarà amb les localitats on els subjectes de l'estudi passen la major part del seu temps, concretament la seva residència i el seu lloc de treball, per estimar la seva exposició a contaminants relacionat amb el tràfic rodat.
El NO2 pot ser fàcilment mesurat amb tubs de mostra. Aquests petits tubs (de la grandària d'una barra de llavis) es posaran en una finestra durant quatre setmanes per mesurar el grau de concentració en aquest període. Tots els controls seran coordinats amb mesuraments també presos per les autoritats locals de l'Ajuntament de Girona. Uns 300 llocs seran seleccionats per realitzar el seguiment. Aquests seran els domicilis dels subjectes objecte d'estudi o les residències i oficines de les persones interessades en el projecte.

Per ampliar aquests enfocaments, el CREAL ha finançat un projecte pilot per mesurar material particulado (en col·laboració amb Dr. Xavier Querol del CSIC (Centre Superior d'Investigacions Científiques) i els agents contaminants formats (Dr. José Baldasano UPC [Universitat Politècnica de Catalunya]) amb els mesuraments presos en les localitats seleccionades per REGICOR. A més, l'agència francesa AFSSET (Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail; Agència francesa de seguretat sanitària del medi ambient i del treball) va finançar una investigació pilot més extensa per avaluar un nou mètode per qualificar l'exposició a la contaminació atmosfèrica. L'enfocament consisteix en l'ús de molsa, exposat en llocs interiors i exteriors durant diversos mesos.

Rivera M, Basagaña X, Aguilera I, Foraster M, Agis D, de Groot E, Perez L, Mendez MA, Bouso L, Targa J, Ramos R, Sala J, Marrugat J, Elosua R, Künzli N

Association between long-term exposure to traffic-related air pollution and subclinical atherosclerosis: the REGICOR study.

Environ. Health Perspect. 2013 Feb; 121 (2): 223-30, PMID: 23384708

Abstract

Voight BF, Peloso GM, Orho-Melander M, Frikke-Schmidt R, Barbalic M, Jensen MK, Hindy G, Hólm H, Ding EL, Johnson T, Schunkert H, Samani NJ, Clarke R, Hopewell JC, Thompson JF, Li M, Thorleifsson G, Newton-Cheh C, Musunuru K, Pirruccello JP, Saleheen D, Chen L, Stewart AF, Stewart A, Schillert A, Thorsteinsdottir U, Thorgeirsson G, Anand S, Engert JC, Morgan T, Spertus J, Stoll M, Berger K, Martinelli N, Girelli D, McKeown PP, Patterson CC, Epstein SE, Devaney J, Burnett MS, Mooser V, Ripatti S, Surakka I, Nieminen MS, Sinisalo J, Lokki ML, Perola M, Havulinna A, de Faire U, Gigante B, Ingelsson E, Zeller T, Wild P, de Bakker PI, Klungel OH, Maitland-van der Zee AH, Peters BJ, de Boer A, Grobbee DE, Kamphuisen PW, Deneer VH, Elbers CC, Onland-Moret NC, Hofker MH, Wijmenga C, Verschuren WM, Boer JM, van der Schouw YT, Rasheed A, Frossard P, Demissie S, Willer C, Do R, Ordovás JM, Abecasis GR, Boehnke M, Mohlke KL, Daly MJ, Guiducci C, Burtt NP, Surti A, Gonzalez E, Purcell S, Gabriel S, Marrugat J, Peden J, Erdmann J, Diemert P, Willenborg C, König IR, Fischer M, Hengstenberg C, Ziegler A, Buysschaert I, Lambrechts D, Van de Werf F, Fox KA, El Mokhtari NE, Rubin D, Schrezenmeir J, Schreiber S, Schäfer A, Danesh J, Blankenberg S, Roberts R, McPherson R, Watkins H, Hall AS, Overvad K, Rimm E, Boerwinkle E, Tybjaerg-Hansen A, Cupples LA, Reilly MP, Melander O, Mannucci PM, Ardissino D, Siscovick D, Elosua R, Stefansson K, O'Donnell CJ, Salomaa V, Rader DJ, Peltonen L, Schwartz SM, Altshuler D, Kathiresan S

Plasma HDL cholesterol and risk of myocardial infarction: a mendelian randomisation study.

Lancet 2012 Aug; 380 (9841): 572-80, PMID: 22607825

Abstract