A més de determinar la incidència, la mortalitat i la letalitat per IAM, en el REGICOR s'ha establert la prevalença dels factors de risc cardiovascular a la mateixa zona i el grau de control que tenen.

Entre els anys 1994 i 1996 es va realitzar el primer estudi transversal que va analitzar, a banda dels factors de risc cardiovascular clàssics, altres aspectes, com l'activitat física, la dieta, altres factors bioquímics d'inflamació i d'oxidació, i genètics. Això es va fer en 1.748 persones de les comarques de Girona, utilitzant un mostratge aleatori a partir del cens en dues etapes: la primera, en 33 poblacions, i en la segona, en participants de 25 a 74 anys estratificats per edat i sexe. La taxa de resposta va ser del 72%. Entre el maig del 1999 i l'octubre del 2001, es va examinar una nova cohort de 3.056 persones de 17 poblacions gironines amb el mateix procediment de reclutament i amb unes mesures semblants. Finalment, entre els anys 2003 i 2006 es va aconseguir una altra mostra representativa de 6.500 persones de Girona, de Sarrià i de Celrà en l'estudi HERMES, acabat de completar recentment en col.laboració amb els companys i companyes de l'atenció primària de Girona. La taxa de resposta va ser del 71%.

Aquests estudis transversals han permès de determinar les tendències en la prevalença de factors de risc cardiovascular a la nostra població. A més, hem pogut construir diferents dissenys de recerca d'associació de factors de risc i malaltia cardiovascular mitjançant estudis de casos d'IAM del registre i de controls poblacionals.

A més dels factors de risc cardiovascular clàssics (diabetis, hipertensió, dislipèmia i consum de tabac), també s'ha estudiat altres biomarcadors bioquímics de perfil lipídic, resistència a la insulina, oxidació, inflamació, funció endotelial, cardíaca, hemodinàmica i estat hemostàtic entre d’altres. Per realitzar aquestes determinacions es disposa de la tecnologia LUMINEX X-Map/X-Mag que permet mesurar diferents biomarcardors en un mateix assaig.

També s'han organitzat estudis de cohort amb un seguiment de 10 anys dels participants reclutats en els estudis transversals. En aquests darrers, esperem disposar d'informació sobre la incidència de malalties cardiovasculars que permetin verificar la precisió de les funcions de risc cardiovascular adaptades, que els investigadors del REGICOR han desenvolupat en els últims anys. Concretament, s'ha organitzat un estudi sobre la incidència d'IAM silent en el qual s'examinen amb tècniques d'imatge els participants que presenten un diagnòstic electrocardiogràfic, però que neguen haver patit cap esdeveniment cardiovascular.

L'any 2007 es va iniciar una col.laboració amb el Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) per reexaminar subjectes prèviament reunits en l'estudi transversal de l'any 2000 per tal de determinar si hi ha una relació entre el gruix íntim-mitjà de l'artèria caròtida i l'exposició a la contaminació atmosfèrica (estudi REGICOR-2000-AIR).

A banda del gruix intima-mitja de l’arteria caròtida es disposa d’altres marcadors de arteriosclerosi subclínica como són l’índex turmell/braç (ITB) i la disfunció endotelial mesurada per ecografia làser-doppler com a hiperèmia reactiva post isquèmica (IRH), que és l’increment de flux sanguini després d’una isquèmia realitzada amb un esfingomanòmetre a pressió suprasistòlica.

Fa-Binefa M, Clarà A, Perez-Fernandez S, Grau M, Dégano IR, Martí-Lluch R, Ramos R, Marrugat J, Elosua R

Early smoking-onset age and risk of cardiovascular disease and mortality.

Prev Med 2019 Jul; 124 17-22, PMID: 31054906

Abstract

Baena-Díez JM, Grau M, Forès R, Fernández-Bergés D, Elosua R, Sorribes M, Félix-Redondo FJ, Segura A, Rigo F, Cabrera de León A, Sanz H, Marrugat J, Sala J

Prevalence of atrial fibrillation and its associated factors in Spain: An analysis of 6 population-based studies. DARIOS Study.

Rev Clin Esp 2014 Dec; 214 (9): 505-12, PMID: 25087090

Abstract

Agüero F, Dégano IR, Subirana I, Grau M, Zamora A, Sala J, Ramos R, Treserras R, Marrugat J, Elosua R

Impact of a partial smoke-free legislation on myocardial infarction incidence, mortality and case-fatality in a population-based registry: the REGICOR Study.

PLoS ONE 2013 8 (1): e53722, PMID: 23372663

Abstract

Grau M, Marrugat J, Elosua R

Carotid Intima-media Thickness in the Spanish Population: Reference Ranges and Association With Cardiovascular Risk Factors. Response to Related Letters.

Rev Esp Cardiol (Engl Ed) 2013 Apr; 66 (4): 327, PMID: 23434248

Abstract

Dégano IR, Elosua R, Marrugat J

Epidemiology of acute coronary syndromes in Spain: estimation of the number of cases and trends from 2005 to 2049.

Rev Esp Cardiol (Engl Ed) 2013 Jun; 66 (6): 472-81, PMID: 23664322

Abstract

Dégano IR, Elosua R, Kaski JC, Fernandez-Berges DJ, Grau M, Marrugat J

Plaque stability and the southern European paradox.

Rev Esp Cardiol (Engl Ed) 2013 Jan; 66 (1): 56-62, PMID: 23078876

Abstract

Félix-Redondo FJ, Grau M, Baena-Díez JM, Dégano IR, de León AC, Guembe MJ, Alzamora MT, Vega-Alonso T, Robles NR, Ortiz H, Rigo F, Mayoral-Sanchez E, Tormo MJ, Segura-Fragoso A, Fernández-Bergés D

Prevalence of obesity and associated cardiovascular risk: the DARIOS study.

BMC Public Health 2013 13 542, PMID: 23738609

Abstract

Félix-Redondo FJ, Grau M, Fernández-Bergés D

Cholesterol and cardiovascular disease in the elderly. Facts and gaps.

Aging Dis 2013 Jun; 4 (3): 154-69, PMID: 23730531

Abstract

Fernández-Bergés D, Cabrera de León A, Sanz H, Elosua R, Guembe MJ, Alzamora M, Vega-Alonso T, Félix-Redondo FJ, Ortiz-Marrón H, Rigo F, Lama C, Gavrila D, Segura-Fragoso A, Lozano L, Marrugat J

Metabolic syndrome in Spain: prevalence and coronary risk associated with harmonized definition and WHO proposal. DARIOS study.

Rev Esp Cardiol (Engl Ed) 2012 Mar; 65 (3): 241-8, PMID: 22305818

Abstract

Muñoz MA, Subirana I, Elosua R, Covas MI, Baena-Díez JM, Ramos R, Verdú JM, Marrugat J

Utility of a short quality of life questionnaire to predict cardiovascular events.

Int. J. Cardiol. 2011 Sep; 151 (3): 392-4, PMID: 21839527

Abstract

Baena-Díez JM, Félix FJ, Grau M, Cabrera de León A, Sanz H, Leal M, Elosua R, Rodríguez-Pérez Mdel C, Guembe MJ, Torán P, Vega-Alonso T, Ortiz H, Pérez-Castán JF, Frontera-Juan G, Lapetra J, Tormo MJ, Segura A, Fernández-Bergés D, Marrugat J

[Risk factor treatment and control in relation to coronary disease risk in the Spanish population of the DARIOS Study].

Rev Esp Cardiol 2011 Sep; 64 (9): 766-73, PMID: 21764497

Abstract

Elosua R

[Commentary. Physical activity in adolescents: a seed of our future health].

Gac Sanit 2009 23 (6): 518, PMID: 19932370

Abstract

Gómez M, Valle V, Arós F, Sanz G, Sala J, Fiol M, Bruguera J, Elosua R, Molina L, Martí H, Covas MI, Rodríguez-Llorián A, Fitó M, Suárez-Pinilla MA, Amezaga R, Marrugat J

Oxidized LDL, lipoprotein (a) and other emergent risk factors in acute myocardial infarction (FORTIAM study).

Rev Esp Cardiol 2009 Apr; 62 (4): 373-82, PMID: 19401122

Abstract

Flores-Mateo G, Carrillo-Santisteve P, Elosua R, Guallar E, Marrugat J, Bleys J, Covas MI

Antioxidant enzyme activity and coronary heart disease: meta-analyses of observational studies.

Am. J. Epidemiol. 2009 Jul; 170 (2): 135-47, PMID: 19465742

Abstract

Foguet Q, Martí H, Elosua R, Sala J, Masiá R, Vázquez S, Oliveras A, Bielsa O, Marrugat J

Hypertension confirmation and blood pressure control rates in epidemiological surveys.

Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2008 Jun; 15 (3): 263-9, PMID: 18525380

Abstract

O'Donnell CJ, Elosua R

[Cardiovascular risk factors. Insights from Framingham Heart Study].

Rev Esp Cardiol 2008 Mar; 61 (3): 299-310, PMID: 18361904

Abstract

Gabriel R, Alonso M, Segura A, Tormo MJ, Artigao LM, Banegas JR, Brotons C, Elosua R, Fernández-Cruz A, Muñiz J, Reviriego B, Rigo F

Prevalence, geographic distribution and geographic variability of major cardiovascular risk factors in Spain. Pooled analysis of data from population-based epidemiological studies: the ERICE Study.

Rev Esp Cardiol 2008 Oct; 61 (10): 1030-40, PMID: 18817679

Abstract

Merino J, Planas A, de Moner A, Gasol A, Contreras C, Marrugat J, Vidal-Barraquer F, Clarà A

The association of peripheral arterial occlusive disease with major coronary events in a mediterranean population with low coronary heart disease incidence.

Eur J Vasc Endovasc Surg 2008 Jul; 36 (1): 71-6, PMID: 18396072

Abstract

Grau M, Subirana I, Elosua R, Solanas P, Ramos R, Masiá R, Cordón F, Sala J, Juvinyà D, Cerezo C, Fitó M, Vila J, Covas MI, Marrugat J

Trends in cardiovascular risk factor prevalence (1995-2000-2005) in northeastern Spain.

Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2007 Oct; 14 (5): 653-9, PMID: 17925624

Abstract

Grau M, Guxens M, Subirana I, Fitó M, Covas MI, Jacquemin B, Sunyer J, Lanki T, Picciotto S, Bellander T, Katsouyanni K, Schneider A, Peters A, Marrugat J

South-to-North gradient in lipid peroxidation in men with stable coronary artery disease in Europe.

Eur. Heart J. 2007 Dec; 28 (23): 2841-9, PMID: 17947215

Abstract

Arquer A, Elosua R, Covas MI, Molina L, Marrugat J

Amount and intensity of physical activity, fitness, and serum lipids in pre-menopausal women.

Int J Sports Med 2006 Nov; 27 (11): 911-8, PMID: 16761222

Abstract

Garcia M, Rohlfs I, Vila J, Sala J, Pena A, Masiá R, Marrugat J

Comparison between telephone and self-administration of Short Form Health Survey Questionnaire (SF-36).

Gac Sanit 2005 19 (6): 433-9, PMID: 16483520

Abstract

Ramos R, Marrugat J, Basagaña X, Sala J, Masiá R, Elosua R

The role of age in cardiovascular risk factor clustering in non-diabetic population free of coronary heart disease.

Eur. J. Epidemiol. 2004 19 (4): 299-304, PMID: 15180099

Abstract

Masiá R, Sala J, Rohlfs I, Piulats R, Manresa JM, Marrugat J

[Prevalence of diabetes mellitus in the province of Girona, Spain: the REGICOR study].

Rev Esp Cardiol 2004 Mar; 57 (3): 261-4, PMID: 15056431

Abstract

Senti; M, Tomás M, Anglada R, Elosua R, Marrugat J, Covas MI, Fitó M

Interrelationship of smoking, paraoxonase activity, and leisure time physical activity: a population-based study.

Eur. J. Intern. Med. 2003 May; 14 (3): 178-184, PMID: 12798217

Abstract

Elosua R, Molina L, Fitó M, Arquer A, Sanchez-Quesada JL, Covas MI, Ordoñez-Llanos J, Marrugat J

Response of oxidative stress biomarkers to a 16-week aerobic physical activity program, and to acute physical activity, in healthy young men and women.

Atherosclerosis 2003 Apr; 167 (2): 327-34, PMID: 12818416

Abstract

Weinbrenner T, Cladellas M, Isabel Covas M, Fitó M, Tomás M, Sentí M, Bruguera J, Marrugat J

High oxidative stress in patients with stable coronary heart disease.

Atherosclerosis 2003 May; 168 (1): 99-106, PMID: 12732392

Abstract

Covas MI, Elosua R, Fitó M, Alcántara M, Coca L, Marrugat J

Relationship between physical activity and oxidative stress biomarkers in women.

Med Sci Sports Exerc 2002 May; 34 (5): 814-9, PMID: 11984300

Abstract

Pueyo G, Elosua R, Marrugat J

[Meta-analysis of the scientific evidence on the usefulness of sporadic intake of acetylsalicylic acid in the prevention of coronary heart disease].

Med Clin (Barc) 2002 Feb; 118 (5): 166-9, PMID: 11851991

Abstract

Planas A, Clarà A, Pou JM, Vidal-Barraquer F, Gasol A, de Moner A, Contreras C, Marrugat J

Relationship of obesity distribution and peripheral arterial occlusive disease in elderly men.

Int. J. Obes. Relat. Metab. Disord. 2001 Jul; 25 (7): 1068-70, PMID: 11443508

Abstract

Maron BJ, Araújo CG, Thompson PD, Fletcher GF, de Luna AB, Fleg JL, Pelliccia A, Balady GJ, Furlanello F, Van Camp SP, Elosua R, Chaitman BR, Bazzarre TL

Recommendations for preparticipation screening and the assessment of cardiovascular disease in masters athletes: an advisory for healthcare professionals from the working groups of the World Heart Federation, the International Federation of Sports Medicine, and the American Heart Association Committee on Exercise, Cardiac Rehabilitation, and Prevention.

Circulation 2001 Jan; 103 (2): 327-34, PMID: 11208698

Abstract

Elosua R, Garcia M, Aguilar A, Molina L, Covas MI, Marrugat J

Validation of the Minnesota Leisure Time Physical Activity Questionnaire In Spanish Women. Investigators of the MARATDON Group.

Med Sci Sports Exerc 2000 Aug; 32 (8): 1431-7, PMID: 10949009

Abstract

Marrugat J, Molina L, Elosua R, Pons S

Relation of maximum blood pressure during exercise and regular physical activity in normotensive men with left ventricular mass and hypertrophy

Am J Cardiol 1999 84 (890): 893, PMID: 10532505

Abstract

Covas MI, Coca L, Ricós C, Marrugat J

Biological variation of superoxide dismutase in erythrocytes and glutathione peroxidase in whole blood.

Clin. Chem. 1997 Oct; 43 (10): 1991-3, PMID: 9342027

Abstract

Marrugat J, Elosua R, Covas MI, Molina L, Rubiés-Prat J

Amount and intensity of physical activity, physical fitness, and serum lipids in men. The MARATHOM Investigators.

Am. J. Epidemiol. 1996 Mar; 143 (6): 562-9, PMID: 8610673

Abstract

Elosua R, Marrugat J, Molina L, Pons S, Pujol E

Validation of the Minnesota Leisure Time Physical Activity Questionnaire in Spanish men. The MARATHOM Investigators.

Am. J. Epidemiol. 1994 Jun; 139 (12): 1197-209, PMID: 8209878

Abstract