L'estimació de la incidència, la mortalitat i la letalitat per infart de miocardi requereix l'existència de registres poblacionals amb metodologia estandarditzada que compleixin les condicions següents. En primer lloc, la població d'estudi ha de tenir una delimitació clara i fixa al llarg del temps. D'aquesta manera, els indicadors epidemiològics estimats poden ser comparables. En segon lloc, la definició de la malaltia de l’estudi ha de ser estàndard, vàlida, fiable, reproduïble i ha de permetre la comparabilitat dels resultats amb altres estudis desenvolupats en diferents poblacions. Finalment, és necessari controlar tots els casos d'infart de miocardi que vénen a tots els hospitals de la zona d'estudi, així com el transport sanitari i considerar la validació de les causes de la mort amb els butlletins oficials de defuncions.
Acomplint totes aquestes condicions va néixer en 1990 el registre poblacional de REGICOR, que va recollir informació sociodemogràfica i clínica de tots els casos d’infart de miocardi fins 2009 que es van donar en els aproximadament 600.000 habitants de 6 comarques de la província de Girona (l'Alt Empordà, El Baix Empordà, La Garrotxa, El Gironès, El Pla de l'Estany i La Selva). Les fonts d'informació durant els 20 anys del registre eren tots els hospitals i centres clínics de les sis comarques, els registres de transport sanitari i el registre oficial de la mortalitat, per tal d'atorgar la màxima exhaustivitat al registre.
Per la seva banda, l'estudi de pronòstic i l'eficàcia dels tractaments requereix registres hospitalaris que reuneixin informació de tots els individus amb un mateix diagnòstic tractats en un centre de salut determinat. El registre hospitalari REGICOR creat per aquest efecte l'any 1978, va incloure a tots els pacients que van presentar un diagnòstic de primer infart de miocardi a l'Hospital Universitari de Girona Josep Trueta, des d'aquell any i fins al 2009. Els més de 30 anys d'existència d'aquest registre també han permès analitzar l'evolució en la gestió i el tractament dels pacients amb infart agut de miocardi en nombroses publicacions.

Pocock S, Calvo G, Marrugat J, Prasad K, Tavazzi L, Wallentin L, Zannad F, Alonso Garcia A

International differences in treatment effect: do they really exist and why?

Eur. Heart J. 2013 Jun; 34 (24): 1846-52, PMID: 23475529

Abstract

Grau M, Sala C, Sala J, Masiá R, Vila J, Subirana I, Ramos R, Elosua R, Brugada R, Marrugat J

Sex-related differences in prognosis after myocardial infarction: changes from 1978 to 2007.

Eur. J. Epidemiol. 2012 Nov; 27 (11): 847-55, PMID: 22777715

Abstract

Kaski JC, Fernandez-Berges DJ, Consuegra-Sanchez L, Fernández JM, Garcia-Moll X, Mostaza JM, Cebada RT, Juanatey JR, Martínez GG, Marrugat J

A comparative study of biomarkers for risk prediction in acute coronary syndrome-Results of the SIESTA (Systemic Inflammation Evaluation in non-ST-elevation Acute coronary syndrome) study.

Atherosclerosis 2010 Oct; 212 (2): 636-43, PMID: 20619836

Abstract

Bosch X, Marrugat J, Sanchis J

Platelet glycoprotein IIb/IIIa blockers during percutaneous coronary intervention and as the initial medical treatment of non-ST segment elevation acute coronary syndromes.

Cochrane Database Syst Rev 2010 (9): CD002130, PMID: 20824831

Abstract

Ferreira-González I, Marsal JR, Mitjavila F, Parada A, Ribera A, Cascant P, Soriano N, Sánchez PL, Arós F, Heras M, Bueno H, Marrugat J, Cuñat J, Civeira E, Permanyer-Miralda G

Patient registries of acute coronary syndrome: assessing or biasing the clinical real world data?

Circ Cardiovasc Qual Outcomes 2009 Nov; 2 (6): 540-7, PMID: 20031891

Abstract

Muñoz MA, Subirana I, Ramos R, Franzi A, Vila J, Marrugat J

[Efficacy of an intensive prevention programme of coronary heart disease: 5 year follow-up outcomes].

Med Clin (Barc) 2008 Apr; 130 (14): 521-5, PMID: 18457617

Abstract

Munoz MA, Vila J, Cabañero M, Rebato C, Subirana I, Sala J, Marrugat J

Efficacy of an intensive prevention program in coronary patients in primary care, a randomised clinical trial.

Int. J. Cardiol. 2007 Jun; 118 (3): 312-20, PMID: 17261336

Abstract

Lanki T, Pekkanen J, Aalto P, Elosua R, Berglind N, D'Ippoliti D, Kulmala M, Nyberg F, Peters A, Picciotto S, Salomaa V, Sunyer J, Tiittanen P, von Klot S, Forastiere F

Associations of traffic related air pollutants with hospitalisation for first acute myocardial infarction: the HEAPSS study.

Occup Environ Med 2006 Dec; 63 (12): 844-51, PMID: 16912091

Abstract

Munoz MA, Rohlfs I, Masuet S, Rebato C, Cabañero M, Marrugat J

Analysis of inequalities in secondary prevention of coronary heart disease in a universal coverage health care system.

Eur J Public Health 2006 Aug; 16 (4): 361-7, PMID: 16230314

Abstract

Munoz MA, Manresa JM, Espinasa J, Marrugat J

Association of time elapsed since the last coronary event with health services utilization.

Eur. J. Epidemiol. 2005 20 (3): 221-7, PMID: 15921039

Abstract

Marrugat J, Sala J, Manresa JM, Gil M, Elosua R, Pérez G, Albert X, Pena A, Masiá R

Acute myocardial infarction population incidence and in-hospital management factors associated to 28-day case-fatality in the 65 year and older.

Eur. J. Epidemiol. 2004 19 (3): 231-7, PMID: 15117116

Abstract

Muñoz MA, Marrugat J

[Secondary prevention of coronary heart disease is less agressive in patients over 64 years].

Rev Esp Cardiol 2003 Jun; 56 (6): 586-93, PMID: 12783734

Abstract

Rohlfs I, Elosua R, Masiá R, Sala J, Marrugat J

[Trends in the proportion of patients younger than 75 years with acute myocardial infarction and Killip class III and IV. variables associated with occurence and case-fatality: 1978-1997].

Rev Esp Cardiol 2002 Nov; 55 (11): 1117-23, PMID: 12423567

Abstract

Sala J, Masiá R, González de Molina FJ, Fernández-Real JM, Gil M, Bosch D, Ricart W, Sentí M, Marrugat J

Short-term mortality of myocardial infarction patients with diabetes or hyperglycaemia during admission.

J Epidemiol Community Health 2002 Sep; 56 (9): 707-12, PMID: 12177090

Abstract

Marrugat J, Gil M, Masiá R, Sala J, Elosua R, Antó JM

Role of age and sex in short-term and long term mortality after a first Q wave myocardial infarction.

J Epidemiol Community Health 2001 Jul; 55 (7): 487-93, PMID: 11413178

Abstract

Bosch X, Marrugat J

Platelet glycoprotein IIb/IIIa blockers for percutaneous coronary revascularization, and unstable angina and non-ST-segment elevation myocardial infarction.

Cochrane Database Syst Rev 2001 (4): CD002130, PMID: 11687143

Abstract

Marrugat J, Ferrières J, Masiá R, Ruidavets J, Sala J

Differences in use of coronary angiography and outcome of myocardial infarction in Toulouse (France) and Gerona (Spain). The MONICA-Toulouse and REGICOR investigators.

Eur. Heart J. 2000 May; 21 (9): 740-6, PMID: 10739729

Abstract

Marrugat J, Gil M, Sala J

Sex differences in survival rates after acute myocardial infarction.

J Cardiovasc Risk 1999 Apr; 6 (2): 89-97, PMID: 10353068

Abstract

Gil M, Marrugat J, Sala J, Masiá R, Elosua R, Albert X, Pena A, Vila J, Pavesi M, Pérez G

Relationship of therapeutic improvements and 28-day case fatality in patients hospitalized with acute myocardial infarction between 1978 and 1993 in the REGICOR study, Gerona, Spain. The REGICOR Investigators.

Circulation 1999 Apr; 99 (13): 1767-73, PMID: 10190889

Abstract

Sala J, Marrugat J, Masiá R, Porta M

Improvement in survival after myocardial infarction between 1978-85 and 1986-88 in the REGICOR study. (Registre GIroní del COR) registry.

Eur. Heart J. 1995 Jun; 16 (6): 779-84, PMID: 7588921

Abstract

Marrugat J, Antó JM, Sala J, Masiá R

Influence of gender in acute and long-term cardiac mortality after a first myocardial infarction. REGICOR Investigators.

J Clin Epidemiol 1994 Feb; 47 (2): 111-8, PMID: 8113820

Abstract

Hallstrom AP, Marrugat J, Pérez G, Masiá R, Sala J, Maynard C, Schaffer S, Weaver WD

Characteristics of Myocardial Infarction Episodes in Two Distant Communities: From the REGICOR Registry in Girona, Spain and the MITI Registry in Greater Seattle, USA.

J. Thromb. Thrombolysis 1994 1 (1): 85-93, PMID: 10603517

Abstract

Arós Borau F, Marrugat de la Iglesia J, Bayón Fernández J, Mayordomo López JA

[Epidemiological data and the physiopathology of acute myocardial infarct].

Rev Esp Cardiol 1994 47 Suppl 1 3-8, PMID: 7991929

Abstract

Marrugat J, Sala J, Masiá R

[The role of sex in the survival in myocardial infarction. Researchers of the REGICOR study].

Med Clin (Barc) 1994 Jun; 103 (3): 119, PMID: 8065220

Abstract

Marrugat J, Sala J, Masiá R

[Evaluation of the role of the female gender in the prognosis following acute myocardial infarction].

Rev Esp Cardiol 1994 Jun; 47 (6): 414-6, PMID: 8066315

Abstract

Marrugat J, Sala J, Ribalta A, Sanz F

[Ten-year survival of a cohort of 736 patients with a first myocardial infarction. Sex-related differences?].

Rev Esp Cardiol 1991 May; 44 (5): 297-305, PMID: 1852958

Abstract