• Les malalties cardiovasculars constitueixen la principal causa de mortalitat en el món desenvolupat. Si bé aquest tipus de malalties afecta en la seva major part a la població de més de 65 anys, les proves científiques han demostrat que la seva aparició ve determinada per una exposició perllongada a factors de risc cardiovascular (p.ex. nivells de pressió arterial i colesterol total elevats, diabetis o consum de tabac). Per tot aixó, és de vital importància traslladar el missatge preventiu, basat en el desenvolupament d'estils de vida saludables i el control dels factors de risc, a poblacions asintomàtiques i relativament joves. Però és aquesta població la que menys s'identifica amb la prevenció de malalties. És probable que la principal raó sigui la seva condició de població sana i que per tant, no vegi prioritària la necessitat de prevenció. D'altre banda, i també degut a l'existència d'un Sistema de Salut excessivament centrat en la malaltia, la població sana no fa visites regulars de control al centre d'atenció primària sinò que només hi va quan presenta problemes puntuals de salut. És possible que la solució a aquestes barreres passi per la creació d'un nou marc d'acció per a la prevenció de malalties que atorgui major protagonisme a les persones i els permeti prendre decisions sobre la seva salut.
  • Proposem un sistema de recollida, integració i processament de dades individuals de salut (factors de risc i estils de vida) amb l'objectiu principal de facilitar l'arribada del missatge preventiu a la població general mitjançat la creació de recomanacions personalitzades. El sistema se basa en els principis d'empoderament, interactivitat i versatilitat. En primer lloc, el procediment a dur a terme per a l'obtenció de recomanacions personalitzades està centrat en l'usuari requerint cap o molt poc ajut d'un professsional de la salut. El sistema és a més a més interactiu, les recomanacions personalitzades d'estil de vida (dieta i activitat física) generades es basen i s'adapten a les característiques individuals. Per últim, els beneficis del desenvolupament d'activitat física i de portar una dieta saludable s'extenen més enllà del conjunt de les malalties cardiovasculars, de manera que aquest sistema pot fer-se extensiu a d'altres entitats (p.ex. càncer, malaltia d'Alzheimer).
  • El sistema extreu i integra la informació d'una sèrie de dispositius i qüestionaris validats ja existents (monitor de pressió arterial, bàscula, laboratori porttil (sistema point of care) per a la mida del perfil lipídic). A continuació, processa el conjunt de dades per acabar produint una sèrie de recomanacions preventives adaptades a les característiques de l'usuari. L'estudio ACRISC, actualment desenvolupat en Atenció Primària a Girona i la seva àrea metropolitana, té per objectiu validar clínicamente el funcionament d'aquest dispositiu d'autocribatge del risc. Es tracta d'un assaig clínic aleatoritzat que comptarà amb la participació de 1000 persones de 35 a 74 anys d'edat per a autogestionar el risc de patir malalties cardiovasculares. Els resultats de l'estudi serviran per conèixer dos aspectes fonamentals del sistema proposat: si els resultats subministrats són similars al cribatge estàndar del risc cardiovascular habitualment realizat als centres d'atenció primària i si les recomanacions personalitzades sobre dieta mediterrània i actividad física tenen un efecte positiu sobre el control dels factors de risc cardiovascular.
  • L’estudi s’està duent a terme de forma col·laborativa entre l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM), la Unitat de Suport a la Recerca d'Atenció Primària de Girona (IDIAP Jordi Gol) i l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI).
  • Article de referència: Barroso M, Pérez S, Zomeño D, Martí R, Cordon F, Ramos R, Elosua R, Degano IR, Fitó M, Cabezas C, Salvador G, Castell C, Grau M. Validity of a method for the self-screening of cardiovascular risk. Clin Epidemiol 2018; 10: 549-560.

Barroso M, Perez-Fernandez S, Vila MM, Zomeño MD, Martí-Lluch R, Cordón F, Ramos R, Elosua R, Dégano IR, Fitó M, Cabezas C, Salvador G, Castell C, Grau M

Validity of a method for the self-screening of cardiovascular risk.

Clin Epidemiol 2018 10 549-560, PMID: 29785141

Abstract