Els pacients en tractament per trastorn per consum d’opiacis tenen el doble de risc de mort cardiovascular que la població general

You are here:
Go to Top