Estimació del nombre de casos d'IAM a 10 anys amb el sistema CASSANDRA

En les tres últimes dècades s’ha acumulat una quantitat d’informació important sobre la incidència de la CI i la prevalença de factors de risc a Catalunya i a Espanya.

Hem desenvolupat el sistema CASSANDRA que permet determinar el nombre de d’esdeveniment majors de cardiopatia isquèmica que podríem reduir a 10 anys assumint que la incidència es mantingués estable, amb diferents tipus d’intervenció sobre el colesterol, la pressió arterial, la diabetis i el consum de tabac.

Evolució de la taxa d'atac IAM