REGICOR és un estudi clínicoepidemiològic, hospitalari i de població

REGICOR és un estudi clínicoepidemiològic, hospitalari i de població que té com a objectiu principal estudiar la magnitud de la cardiopatia isquèmica i els seus factors de risc a escala poblacional, a més de monitorar la utilització dels recursos sanitaris i el pronòstic d’aquesta malaltia i els seus factors de risc al llarg del temps.

L'àrea de referència

Estudi clinicoepidemiologic

L’àrea de referència del REGICOR inclou sis comarques de la província de Girona: l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la Selva, el Gironès, la Garrotxa i el Pla de l’Estany. Aquesta zona geogràfica, d’una superfície de 4.610,8 km2 i una població de 608.730 habitants l’any 2005, està coberta per una xarxa hospitalària formada per l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta (com a hospital de referència), cinc hospitals de la xarxa hospitalària d’utilització pública d’àmbit comarcal (l’Hospital de Figueres, l’Hospital de Palamós, l’Hospital Sant Jaume d’Olot, l’Hospital Santa Caterina de Girona i l’Hospital Comarcal de la Selva de Blanes), que poden ingressar pacients amb infart agut de miocardi no complicats, i dues clíniques privades (la Clínica Girona i la Clínica de l’Aliança).

La majoria dels infarts aguts de miocardi es deriven a la Unitat Coronària de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta.