La incidència i la mortalitat per Infart Agut de Miocardi

La incidència i la mortalitat per IAM mostra una variació geogràfica molt alta.
Incidència mortalitat IAM