Prevalença de factors de risc cardiovascular clàssics

La mortalitat i la incidència d’IAM a Catalunya i a Espanya, estan per sota de les esperades per la elevada prevalença de factors de risc cardiovascular clàssics.

Aquesta situació sorprenent ha conduït a parlar d’una paradoxa del sud d’Europa, de característiques semblants a la descrita per França, com un lloc amb un consum de greixos alt i una mortalitat per cardiopatia isquèmica baixa.

Estimació nombre casos IAM