Un dia tornaré a Koundara, Montserrat Salvador Martínez

Un dia tornaré a Koundara, Montserrat Salvador Martínez

Montserrat Salvador i Martínez (Barcelona, 1951) va estudiar Antropologia Cultural i en acabar la carrera va marxar per conèixer una mica l’Àfrica. Aquesta mica van ser gairebé dos anys (1984-1986) entre Mali i Guinea Conakry. Des d’aleshores ha anat a l’Àfrica Occidental sempre que ha pogut -tot i que poc, pel seu gust-. Actualment, roman vinculada a un baobab que hi ha a Sant Cugat del Vallès i està decidida a tornar qualsevol dia a Guinea Conakry per reprendre la seva particular recerca etnogràfica.

L’autora va conviure amb els fulbé a Massina (Mali) perquè volia aprendre la llengua fulfuldé.

Amb un equip de veterinaris locals es va desplaçar fins al llac Debó, al delta interior del riu Níger, on es va topar amb les calamitats provocades per anys de persistent sequera.

Al Fouta Djallon (Guinea Conakry) un comissari de policia la va considerar sospitosa d’espionatge.

Al Badiar (també a Guinea) la seva vida va canviar de rumb, segurament perquè l’atzar es va confabular amb el destí.

Un dia tornaré a Koundara (Nova Casa Editorial, 2016), es va començar a escriure fa anys, com a resposta a la curiositat de les filles de l’autora quan van tenir l’edat de preguntar el perquè de tot plegat. És per això que s’hi narren fets viscuts tan reals com totes les persones que hi surten, sense excepcions.