Validació de taules de Framingham-REGICOR

La funció de risc cardiovascular de Framingham es va imposar com a instrument per ordenar el cribratge del risc cardiovascular en els anys noranta a tot el món. L’adaptació de l’equació de Framingham a la taxa d’esdeveniments i a la prevalença de factors de risc de la població de Girona va proporcionar estimacions molt properes al nombre de casos reals observats en homes i dones a Girona.

Se’n va estudiar la validesa a l’estudi VERIFICA i més tard a la cohort REGICOR iniciada el 1995-2000.

Taules Framingham