Tendència en la distribució del risc cardiovascular

Des del primer estudi transversal de factors de risc cardiovascular que vam organitzar l’any 1995 en 1.748 persones seleccionades a l’atzar a 33 poblacions de Girona, passant pel de l’any 2000, amb 16 poblacions i 3.058 participants, fins al del 2005-HERMES, amb 3 poblacions i 6.500 participants, la prevalença de factors de risc ha experimentat uns canvis considerables que val la pena destacar essent els aspectes més notables:

  • l’augment del coneixement dels participants, del control i del tractament de la hipertensió arterial,
  • i la millora de la distribució del colesterol total i el colesterol LDL en la població de Girona entre el 1995 i el 2005.

Distribució de colesterol LDL

El canvi en els lípids no es pot atribuir a un tractament hipolipemiant més gran, que realment augmenta significativament, ja que, en una anàlisi de sensibilitat sense els tractats, la distribució també s’esbiaixa cap a l’esquerra.

Aquest fenomen, descrit per Geofrey Rose fa més de 40 anys com un dels objectius de la salut pública per la conseqüència potencial en termes de reducció de les malalties cardiovasculars implícita en el canvi, s’ha constatat a Girona en aquesta dècada.

D’aquí a uns 20 anys s’haurien de comprovar les conseqüències en termes de reducció de morbimortalitat de les malalties cardiovasculars, especialment la cardiopatia isquèmica.